Links | Jysk Handi

Links

www.hmi-basen.dk

Hjælpemiddelbasen er det sted, hvor indkøbere og brugere får overblikket over hjælpemidler på det danske marked og får mulighed for, at indkredse det relevante hjælpemiddel - på en enkel og hurtig måde.

Alle Jysk Handi standard produkter har så vidt det er muligt et HMI-nr.

 

Forhandlere og samarbejdspartnere:

www.varodd.no

www.fleximed.no

www.etac.no

www.uriform.se

www.frolundadata.se

www.huntington.se

www.sarkow.nl


 

 

 

Landdækkende videncenter

www.hmi.dk / www.socialstyrelsen.dk

Hjælpemiddelinstituttet og Socialstyrelsen er fusioneret med Socialstyrelsen i Videncenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS)

Landsdækkende videncenter, der udvikler og formidler viden om hjælpemidler, undervisningsmidler og andre løsninger for den enkelte.

 

 

Organisationer

www.isaac.dk

ISAAC arbejder for at fremme kommunikation og livskvalitet. ISAAC - International Society for Augmentative and Alternative Communication - er en international forening for supplerende og alternativ kommunikation.

 

 

Handicapforeninger

 

www.muskelsvindfonden.dk

Muskelsvindfonden Muskelsvindfonden er en medlemsforening - ikke blot for dem, der har muskelsvind og deres familie, men for alle der har interesse i fondens virke.

 

 

www.scleroseforeningen.dk

Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, der som sit hovedformål har at støtte de omkring 7000 danskere med sygdommen multipel sclerose og lette vilkårene for de mange danske familier, der har sygdommen inde på livet.

 

 

www.spastikerforeningen.dk

Spastikerforeningen Spastikerforeningen er en landsdækkende organisation, der har som mål at forbedre forholdene og livskvaliteten for de ca.10.000 mennesker i Danmark, der må leve en tilværelse med spastisk lammelse (cerebral parese).

 

 

www.huntingtons.dk  Landsforeningen mod Huntingtons Sygdom

Landsforeningen mod Huntingtons Sygdom blev stiftet d. 11. februar 1984 på initiativ af lægerne Sven Asger Sørensen og Helge Madsen og nu afdøde socialrådgiver Manon Lüttichau.

Baggrunden var, at genet for HS var blevet lokaliseret til kromosom nr. 4, hvilket gjorde det muligt, at undersøge risikopersoner for, om de har anlægget. Det var helt klart, at det kunne give anledning til mange problemer for den enkelte og familierne. Desuden var det stifternes erfaring, at der var mange misforståelser omkring HS - for eksempel troede nogen at kvinder ikke kunne få HS, mens andre mente, at sygdommen kun ses hos kvinder. Stifterne havde også oplevet, hvor alene familier med HS følte sig, og at de havde svært ved at få forståelse blandt andet i sundhedssektoren. Derfor opstod tanken om en Landsforening. 

 

 

www.als-foreningen.dk

 

ALS-foreningen til bekæmpelse af Amyotrofisk Lateral Sklerose er en selvstændig forening, stiftet ved en generalforsamling i 1996.

På trods af sin unge alder er foreningen præget af stor aktivitet og visioner.

Foreningens formål er :

 

  • at øge kendskabet til ALS sygdommen og dermed skabe en større forståelse for patienternes og de pårørendes situation.
  • at viden og erfaring udveksles til støtte og gavn for den enkelte.
  • at opmuntre til oprettelse af nye lokalgrupper med samme formål i andre amter/kommuner.
  • at støtte ALS-forskningen
  • at påvirke de bevilligende myndigheder til at gennemføre en mere ensartet og retfærdig behandling af den enkeltes retsmæssige behov - uanset bopælskommune.

 

www.autismeforeningen.dk

Landsforeningens Autismes hjemmeside Landsforeningen Autisme blev stiftet i 1962. Den har til formål at bidrage til, at der skabes de bedst mulige vilkår for autistiske børn/voksnes behandling samt at formidle oplysning til hjemmene. Formålet søges opnået ved bl.a.: at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med autisme, herunder infantil autisme og Aspergers syndrom ved, at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder, autismen medfører
at repræsentere mennesker med autisme, børn, unge og voksnes interesser over for samfundet, m.fl.

 

 

www.autisme.dk

Videnscenter for Autismes Videnscentret har til formål at fremme den faglige udvikling gennem systematisk indsamling, bearbejdelse og formidling af viden om autisme for dermed at bedre udviklingsbetingelserne og livskvaliteten for mennesker med autisme.

 

 

www.danskhandicapforbund.dk

Om Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Forbund er en medlemsstyret, landsdækkende organisation med 8.000 medlemmer, 51 lokalafdelinger, fire specialkredse og hovedkontor i København.
Læs mere om organisationens opbygning.

 

 

www.dkblind.dk

Dansk Blindesamfund er en uafhængig privat forening, opbygget og ledet af mennesker, der er blinde eller stærkt svagsynede. Her på hjemmesiden finder du information om livet med synshandicap, foreningens tilbud og det politiske arbejde.

 

 

www.csh.dk/

Rådgivning om sjældne handicap for borgere og fagfolk varetages af Servicestyrelsens Team Sjældne Handicap.

 

 

www.ryk.dk

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

RYK er den danske interesseorganisation for mennesker med rygmarvsskader.

RYKs formål er at forbedre levevilkårene for rygmarvsskadede blandt andet med hensyn til behandling, forskning, sociale forhold og ligestilling. Derudover er det også RYKs formål at arbejde for forebyggelse af rygmarvsskader.